Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Zvýšení dostupnosti terénních služeb pro území postižené tornádem

Dotace na navýšení kapacit terénních sociálních služeb, umožní lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být součástí své přirozené komunity. Základním prvkem sítě sociálních služeb pro seniory jsou sociální služby pečovatelská služba a osobní asistence, které poskytují podporu a pomoc seniorům v jejich domácím přirozeném prostředí, doplňují péči rodiny a blízkých, jiné veřejné a zdravotní služby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, která je uvedená v registru poskytovatelů sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
  • Okruh možných žadatelů je vymezen druhem sociálních služeb, jimiž jsou: 
   • pečovatelská služba,
   • osobní asistence.
  • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Zajištění pozice sociální pracovník:
  • jedná se o odborného pracovníka uvedeného v ustanovení § 115 odst. 1 písm. a) zákona o sociálních službách,
  • pracovník musí vykonávat závislou práci u poskytovatele sociálních služeb výlučně v základním pracovněprávním vztahu,
  • musí se jednat o navýšení úvazku sociálního pracovníka vykonávajícího činnost v rámci pečovatelské služby nebo osobní asistence nad rámec povolených kapacit v rámci Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 – jedná se tedy o úvazky pracovníků nad rámec Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaného v souladu s článkem 4 Rozhodnutí SGEI pro rok 2024).
 • b) Zajištění pozice pracovník v sociálních službách:
  • jedná se o odborného pracovníka uvedeného v ustanovení § 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách,
  • pracovník musí vykonávat závislou práci u poskytovatele sociálních služeb výlučně v základním pracovněprávním vztahu,
  • musí se jednat o navýšení úvazku pracovníka v sociálních službách vykonávajícího činnost v rámci pečovatelské služby nebo osobní asistence nad rámec povolených kapacit v rámci Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024 – jedná se tedy o úvazky pracovníků nad rámec Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaného v souladu s článkem 4 Rozhodnutí SGEI pro rok 2024).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená na dotační program: 17 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden úvazek sociálního pracovníka/pracovníka v sociálních službách se stanoví ve výši průměrných celkových měsíčních osobních nákladů na 1,0 přepočteného úvazku pracovníků dle pracovního zařazení. 
  • Sociální pracovníci — 59 000 Kč.
  • Pracovníci v sociálních službách — 54 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je realizován na území Jihomoravského kraje., a to konkrétně na území ORP Hodonín a ORP Břeclav.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru