Přeskočit na obsah

Jižní Čechy Pohodové

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora cestovního ruchu ve vazbě na širokou nabídku pro strávení dovolené a pro udržení pozice CR a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Příjem žádostí:

 • Zahájení příjmu žádostí 2. 1. 2017.
 • Ukončení příjmu žádostí 13. 1. 2017 ve 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí Jihočeského kraje.
 • Fyzické a právnické osoby podnikající působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji (např. společnosti s ručením omezeným, družstva).
 • Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání — obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy. Tito žadatelé mohou mít sídlo mimo Jčk, avšak s působností projektu v Jihočeském kraji.
 • Organizace zřizované krajem, obcemi či státem.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Podpora eventů v rámci Jižních Čech Pohodových
  • Jižní Čechy — perla nepravidelného tvaru (baroko v jižních Čechách).
  • Jihočeské hody, Jihočeský venkov, Lázně a wellness, Aktivní pohoda.
 • Opatření č. 2: Tvorba zážitků Jižní Čechy Pohodové 2017
  • Podpora a tvorba zážitkových produktů a produktových balíčků s tématikou Jižní Čechy Pohodové ve vazbě na kulturu včetně uvedení na trh propagace.

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Podpora eventů v rámci Jižních Čech Pohodových
  • Minimální výše dotace: 25 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 70 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele 30 % u neziskového sektoru, 50 % ziskový sektor.
 • Opatření č. 2: Tvorba zážitků Jižní Čechy Pohodové 2017
  • Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 25 000 Kč.
  • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele 30 % u neziskového sektoru, 50 % ziskový sektor.

Specifika a omezení:

 • Veškeré hmotné produkty (např. publikace, informační a propagační materiály, CD, DVD apod.) vzniklé v rámci dotace nelze prodávat.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru