Přeskočit na obsah

MAS Jižní Slovácko, z.s. — Malý LEADER 2020

Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014–2020, opatření 5.3.1 Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obec,
 • nestátní nezisková organizace,
 • základní nebo mateřské školy a školská zařízení,
 • příspěvkové organizace zřízené obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora dětských folklórních souborů nebo skupin dětí podporujících folklor a tradic: 
  • drobné vybavení souboru pro opakované využití,
  • pořízení rekvizit, drobných doplňků pro vystoupení,
  • pořízení krojových součástí.

Forma a výše podpory:

 • Alokace na výzvu: 50 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 5 000 Kč/1 projekt.
 • Procentuální výše dotace: 100% způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován ihned po obdržení Oznámení o výsledku hodnocení, nejdéle však do 30. 11. 2020.
 • Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Jižní Slovácko a prokazatelně na tomto území působit v oblasti folkloru a tradic.
 • Každý oprávněný žadatel může do výzvy podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru