Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Dotaci na výstavbu/rekonstrukci ČOV, veřejné kanalizace nebo na vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace pro realizaci projektu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podává  od 1. 2. 2024, 9.00 hodin do 15. 3. 2024, 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce do 2 000 obyvatel, popř. částí obcí do 500 obyvatel.
 • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel.
 • Výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel.
 • Rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2 000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel.
 • Vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2 000 obyvatel nebo část obce  do 500 obyvatel.
 • Výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2 000 obyvatel nebo část obce  do 500 obyvatel.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 3 000 000 Kč včetně DPH.
 • Pro dotační program je vyčleněna částka cca 12 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024. Tento dotační program je financován ze dvou zdrojů: 
  • finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 6 000 000 Kč
  • finanční prostředky získané z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace se neposkytuje na jiné než uznatelné výdaje uvedené v tomto dotačním programu. Dotace se také neposkytuje např. na:
 • a) činnosti související s přípravou projektu (zpracování projektové dokumentace, náklady spojené s přípravou a administrací výběrového řízení) a další náklady (technický a autorský dozor, správní poplatky),
 • b) výstavbu ČOV pro jednotlivé domácnosti nebo provozovny,
 • c) výstavbu vodovodu, kanalizace nebo ČOV pro objekty určené k podnikání,
 • d) výstavbu vodovodních nebo kanalizačních přípojek,
 • e) vybudování vodovodu nebo kanalizace pro zasíťování pozemků nebo pro budoucí výstavbu,
 • Žadatel smí podat více žádostí v rámci dotačního programu pouze za podmínky, že se nejedná o projekty ve správním obvodu jedné obce.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru