Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Dotační program na zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 13. 9. 2019 do 20. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků činí 50 000 000 Kč.
 • Návrh finanční podpory je stanoven jednotným nediskriminujícím způsobem pro všechny poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu.
 • Finanční podpora je stanovena na základní „výkonovou“ jednotku sociální služby: úvazek zaměstnance.
 • Při výpočtu výše finanční podpory se vychází z obvyklých (průměrných) nákladů příslušného druhu sociální služby na jednotku, zjištěných v rámci analýzy nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb, přičemž se zohledňují obvyklé výnosy sociální služby (úhrady od uživatelů) a spolufinancování sociální služby z jiných zdrojů.
 • Je zachován vícezdrojový princip ve financování sociálních služeb, jedním z parametrů zohledněných při výpočtu výše finanční podpory je stanovený podíl spolufinancování sociální služby z jiných zdrojů.
 • Finanční podpora se neposkytuje na úhradu 100 % skutečných nákladů konkrétní sociální služby.

Specifika a omezení:

 •  Pro účely stanovení výše vyrovnávací platby a výše návrhu neinvestiční dotace 3 jsou sociální služby rozděleny do 2 skupin, na které je aplikován stejný mechanismus výpočtu:

  1. služby sociální prevence – ambulantní a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů)
  2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru