Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Podpora volnočasových aktivit mládeže – pravidelná činnost

Dotační program je určen na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Karlovarského kraje. Jedná se o podporu organizací, které jsou zaměřeny na tuto činnost. Dotace se poskytuje jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podávat v termínu od  1. 2. 2018 do 28. 2. 2018.
 • Listinná žádost: 1. 2. 2018 — 5. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba v oblasti volného času a sportu (např. sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, svazy apod.).
 • Fyzická osoba, vlastní-li živnostenský list pro podnikání v oblasti volnočasových aktivit nebo sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora činnosti organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let.
 • Podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže.
 • Podpora celoroční činnosti informačních center pro mládež.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem prostředků určených pro tento program činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 75 000 Kč na jeden projekt.
 • Výše dotace může dosáhnout maximálně 70 % z celkového rozpočtu žadatele na danou činnost.

Specifika a omezení:

 •  Žadatel nemůže podat více žádostí v rámci dotačního programu.
 • Program není určen pro územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru