Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení

Dotace na divadelní a koncertní tvorby po celém území Karlovarského kraje, reprezentace kraje v oblasti kultury, rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rozšiřování možnosti přístupu občanů ke kulturnímu bohatství, zachování a rozvoj kulturně uměleckých tradic Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2023, 9.00 hodin do 11. 12. 2023, 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Divadla (divadelní tělesa a soubory) – příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, spolky, ostatní právní subjekty s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem,
  • symfonické orchestry – příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, spolky, ostatní právní subjekty,
  • ostatní profesionální kulturní zařízení – např. profesionální pěvecké sbory.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování kvality profesionální tvorby a šíření profesionální divadelní a koncertní tvorby po celém území Karlovarského kraje, reprezentace kraje v oblasti kultury, rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rozšiřování možnosti přístupu občanů ke kulturnímu bohatství, zachování a rozvoj kulturně uměleckých tradic Karlovarského kraje. Čerpání prostředků je určené na jednoleté projekty, kterým bude zajištěno působení těchto organizací na území Karlovarského kraje (např. rovněž na financování provozních a mzdových prostředků, náklady spojené se zájezdovou činností na území kraje – ubytování, stravné apod.), dále na zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů), vyhotovení audio/videozáznamu či on-line přenosu představení/koncertu pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 10 000 000 Kč pro rok 2024.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 50 % alokované částky určené pro dotační program.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru