Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Program na podporu vědecko-výzkumných pracovníků

Dotace na zvýšení počtu osob pracujících v oblasti výzkumu a vývoje a posílit tak pozici kraje v oblasti vědy a výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 8. 2024, 9:00 hodin do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem je fyzická osoba nepodnikající, a to:
  • a) vědecko-výzkumní pracovníci, kteří jsou zaměstnáni v Karlovarském kraji na hlavní pracovní poměr, ve vědecké instituci nebo instituci zabývající se výzkumem a vývojem, a to v úvazku minimálně 0,7 FTE5 na dobu neurčitou, popř. na dobu určitou s min. úvazkem 0,7 FTE, avšak v pracovním poměru trvajícím min. 1 rok od podání žádosti, a zároveň si zřídili bydliště na území Karlovarského ne dříve než 6 měsíců před podáním žádosti,
  • b) doktorandi soustavně se připravující na složení doktorské státní zkoušky a obhájení disertační práce, kteří jsou zaměstnáni ve vědecké instituci nebo instituci zabývající se výzkumem a vývojem na území Karlovarského kraje v úvazku minimálně 0,7 FTE, avšak v pracovním poměru trvajícím min. 1 rok od podání žádosti, a zároveň si zřídili bydliště na území Karlovarského kraje ne dříve než 6 měsíců před podáním žádosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem podpory stanoveného účelu je zájem kraje zvýšit počet osob pracujících v oblasti výzkumu a vývoje a posílit tak pozici kraje v oblasti vědy a výzkumu.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora bude poskytnuta jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním v Karlovarském kraji. Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně:
  • a) Vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD., kterou žadatel získal před více než 3 lety – 180 000 Kč/rok.
  • b) Vědecká hodnost ekvivalentní titulu PhD., kterou žadatel získal před méně než 3 lety – 150 000 Kč/rok.
  • c) PhD. student – 120 000 Kč/rok.
 • Minimální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru