Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Program obnovy venkova

Dotační program na podporu v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Příjem žádosti:

 • Žádosti mohou být předkládány od 24. 1. 2023, 9:00 hodin do 30. 1. 2023, 15:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Podprogram 1 — obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 10 000 obyvatel (podpora by měla být směřována do místní části obce do 3 000 obyvatel).
 • Podprogram 2 — obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 1 000 obyvatel.
 • Podprogram 3 — mikroregion, spolek, nadace s působností na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.
  • Podprogram 1 – Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
  • Podprogram 2 – Venkovské prodejny.
  • Podprogram 3 – Činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 119 500 000 Kč s roční alokací od roku 2023 42 250 000 Kč pro jednotlivé roky. Nevyčerpané peněžní prostředky aktuálního roku budou vázány a převáděny do rozpočtu následujícího roku (v roce 2022 do roku 2023, v roce 2023 do roku 2024).
 • Z této částky je určeno pro každý kalendářní rok: 
  • Podprogram 1 — Venkovská zástavba a občanská vybavenost společně s 
  • Podprogramem 2 — Venkovské prodejny celkem 32 250 000 Kč, přičemž z toho pro Podprogram 2 – Venkovské prodejny celkem 750 000 Kč.
  • Podprogram 3 — Činnost manažerů mikroregionů a MAS celkem 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit jednu žádost do každého vyhlášeného podprogramu, ve kterém je způsobilým žadatelem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru