Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj — Program obnovy venkova

Dotační program na podporu v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Příjem žádosti:

 • Žádosti mohou být předkládány od 23. 1. 2024 9.00 hodin do 31. 1. 2024 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podprogram 1 — obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 10 000 obyvatel (podpora by měla být směřována do místní části obce do 3 000 obyvatel).
 • Podprogram 2 — obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 1 000 obyvatel.
 • Podprogram 3 — mikroregion, spolek, nadace s působností na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.
  • Podprogram 1 – Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
  • Podprogram 2 – Venkovské prodejny.
  • Podprogram 3 – Činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 119 500 000 Kč s roční alokací od roku 2023 ve výši 42 250 000 Kč pro jednotlivé roky. Nevyčerpané peněžní prostředky aktuálního roku budou vázány a převáděny do rozpočtu následujícího roku (v roce 2022 do roku 2023, v roce 2023 do roku 2024).“
 • Podprogram 2 – Venkovské prodejny:
  Minimální výše dotace není stanovena. Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 130 000 Kč včetně DPH (pokud je DPH uznatelným výdajem, viz Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci shora uvedeného dotačního programu), zároveň 100 % z celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 •  V případě převisu žádostí bude výše maximální požadované dotace daným žadatelům poměrně krácena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru