Přeskočit na obsah

KIC InnoEnergy inovativní projekty

Podpora inovativních produktů a služeb v poslední fázi procesu vstupu na trh je vypsána organizací IC InnoEnergy. Spojením vzdělávání, výzkumu a průmyslu IC InnoEnergy rozvíjí technologické inovace se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Podporuje jak výzkumné instituce, firmy i vysoké školy.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze podávat do 10. 4. 2015, 23:59.

Příjemci podpory:

  • Konsorcia složená jak z veřejného a soukromého sektoru.

Typy podporovaných projektů:

  • Inovativní produkty ve vývojovém stádiu zaměřené na snižování energetických nákladů, zvyšování provozní bezpečnosti a spolehlivosti, snižování emisí skleníkových plynů a další.

Forma a výše podpory:

  • V první fázi projektu (WP0) je alokována maximální částka 50 000 EURO.

Specifika a omezení:

  • Produkt musí být již úspěšně testovaný či validovaný.
  • Kandidát musí mít 3–7 evropských partnerů jak z výzkumných, tak i z průmyslových odvětví.
  • Alespoň jedna společnost musí být zapojena do konsorcia již od počátku.
  • Konsorcium musí být složeno z partnerů alespoň ze dvou různých zemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru