Přeskočit na obsah

Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji

Cílem programu je rozšířit a podpořit provoz klubů v organizacích pracujících s dětmi a mládeží zřizovaných Plzeňským krajem, obcemi, církvemi, občanskými sdruženími a jinými subjekty, podpořit volnočasové aktivity v současných i v nově vzniklých klubech na území celého Plzeňského kraje, přednostně však v oblastech, které dosud nejsou dostatečně pokryty činností zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže, smysluplným využitím volného času zajišťovat optimální formou primární prevenci rizikového chování.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 18.2.2015.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby.
  • Fyzické osoby podnikající.
  • Právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu.
  • Příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozšířit a podpořit provoz klubů v organizacích pracujících s dětmi a mládeží zřizovaných Plzeňským krajem, obcemi, církvemi, spolky a jinými subjekty (využívání klubu, zajištění provozu, programové náplně, propagaci jeho chodu…)
  • Podpořit volnočasové aktivity v současných i v nově vzniklých klubech na území celého Plzeňského kraje, přednostně však v oblastech, které dosud nejsou dostatečně pokryty činností zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže.
  • Smysluplným využitím volného času zajišťovat optimální formou primární prevenci rizikového chování.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek bude poskytnut ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. 
  • Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru