Přeskočit na obsah

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

Dotace na kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením pro rok 2016 je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem dotace je poskytnout finanční prostředky na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Příjem žádosti:

  • Žádosti o dotaci je možno podávat do 22. 1. 2016.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost školy.
  • Školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí či svazkem a soukromé školy.

Typy podporovaných projektů:

  • Prostředky informačních technologií (hardware, software, výukové programy).
  • Polohovací nábytek a technické výukové pomůcky.
  • Pomůcky usnadňující samostatný pohyb žáka.
  • Optoelektronické pomůcky, stimulační a specifické didaktické pomůcky.

Forma a výše podpory:

  • Na tento rozvojový program jsou zajištěny v rozpočtu MŠMT na rok 2015 neinvestiční finanční prostředky v celkové výši cca. 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Minimální požadovaná dotace za celou žádost je 10 000,- Kč vč. DPH.
  • Mezi kompenzační učební pomůcky nepatří běžné učebnice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru