Přeskočit na obsah

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství.

 Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 25. 9. 2015.

 Příjemce podpory:

 • Výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují podmínky definice výzkumné organizace a řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu.
 • Podniky – právnické i fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů.

 Typy podporovaných projektů:

 • Program I Udržitelné zemědělské systémy.
 • Program II Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství.
 • Program III Podpora politiky agrárního sektoru.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše podpory je 2 224 900 Kč.
 • Program I — intenzita podpory ze státního rozpočtu bude na tento podprogram maximálně do výše 90 % celkových způsobilých nákladů na řešení všech projektů podprogramu.
 • Program II — intenzita podpory na tento podprogram ze státního rozpočtu bude maximálně do výše 67 % celkových způsobilých nákladů na řešení všech projektů podprogramu.
 • Program III — intenzita podpory na tento podprogram ze státního rozpočtu bude do výše 100 % celkových způsobilých nákladů na řešení všech projektů podprogramu, neboť účastníky podprogramu budou pouze výzkumné organizace.

 Specifika a omezení:

 • Doba trvání jednotlivých projektů bude maximálně 60 měsíců.
 • Projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2018.

  Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru