Přeskočit na obsah

Komunitární program LIFE — Výzva na podporu přípravných projektů

Dotace na Přípravné projekty (pouze v rámci podprogramu Životní prostředí), které jsou zaměřené na naplňování politiky EU v oblasti životního prostředí, např. na tvorbu plánů na ochranu ptactva. Projekty mohou předkládat veřejné, soukromé a neziskové subjekty.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se předkládají do 29. 10. 2014 do 16:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

  • Veřejný, soukromý a neziskový sektor.

Typy podporovaných projektů:

  • Zřízení platformy nevládních organizací EU, která se bude podílet na referenčních dokumentech nejlepších dostupných technologií (BREEF) a na tvorbě seznamu nejlepší dostupné technologie (BAT).
  • Dokončení panevropského červeného seznamu ohrožených druhů a přehledu o stavu ochrany evropských druhů podle IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody).
  • Vývoj a aktualizace akčních plánů EU pro ptačí druhy uvedených ve směrnici o ptácích EU.

Forma a výše podpory:

  • Maximální finanční příspěvek do 60 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Nejdříve možné datum zahájení projektů je 1. ledna 2015, veškeré náklady vzniklé před tímto datem budou považovány za nezpůsobilé. Přípravný projekt by měl trvat 2–3 roky.
  • Projekty se realizují na území členských států EU. V některých případech je možné spolufinancovat i projekty mimo EU za předpokladu, že tyto činnosti jsou nezbytné k dosažení cílů EU v ochraně životního prostředí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru