Přeskočit na obsah

Komunitní nadace Tři brány

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2022, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádost o dotační příspěvek je nutno podat nejpozději do 30. září 2022 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky,
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty v následujících oblastech: 
  • komunitní spolupráce – projekty postavené na spolupráci partnerů z různých sektorů a veřejnosti;
  • rozvoj venkova;
  • ekologie a ochrana přírody a krajiny;
  • sociální služby;
  • kultura;
  • vzdělávání;
  • volnočasové aktivity;
  • prevence sociálně patologických jevů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt činí 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Územní působnost projektů: město Vyškov a region Vyškovsko
  Kofinancování:
  • v případě příspěvkových organizací je povinné kofinancování projektu 50 %, ostatní žadatelé 10 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru