Přeskočit na obsah

Komunitní nadace Tři brány

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje Otevřenou grantovou výzvu pro rok 2023, ve které bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 200 000 Kč.

Příjem žádosti:

 • Žádost o dotační příspěvek je nutno podat nejpozději do 29. září 2023 do 16 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky,
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty v následujících oblastech: 
  • komunitní spolupráce – projekty postavené na spolupráci partnerů z různých sektorů a veřejnosti;
  • rozvoj venkova;
  • ekologie a ochrana přírody a krajiny;
  • sociální služby;
  • kultura;
  • vzdělávání;
  • volnočasové aktivity;
  • prevence sociálně patologických jevů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Je-li příjemcem nadačního příspěvku příspěvková organizace, je povinna vložit do projektu prostředky v minimální výši 50 % jeho celkových nákladů, ostatní žadatelé alespoň 10 %.

Specifika a omezení:

 • Územní působnost projektů: město Vyškov a region Vyškovsko.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru