Přeskočit na obsah

Komunitní nadace Tři brány

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2020, ve kterém bude na veřejně prospěšné projekty rozděleno 150 000 Kč. 

Příjem žádosti:

 • Žádost o dotační příspěvek je nutno podat nejpozději do 30. září 2020 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky,
 • zapsané ústavy,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem,
 • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR,
 • fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce.
 • AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury.
 • AD VITAM – podpora ekologických projektů na Vyškovsku.

Forma a výše podpory:

 • AD MANUM — Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.
 • AD FUTURUM — Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.
 • AD VITAM — Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 20 % z celkové výše rozpočtu projektu.
 • Pokud je příjemcem nadačního příspěvku příspěvková organizace, je povinna vložit do projektu prostředky v minimální výši 20 % jeho celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového řízení mohou být podávány žádosti o podporu projektů realizovaných ve městě Vyškově a v okrese Vyškov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru