Přeskočit na obsah

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků

Dotace na jednorázové akce (např.  koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšuj informovanost a zájem o náboženskou oblast.

Příjem žádostí:

  • Pro rok 2018 je stanoven termín pro podávání žádostí do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  • Spolky, které jsou zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti náboženské a nábožensko-kulturní.

Typy podporovaných projektů:

  • Jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s realizovaným projektem a neposkytuje se na akce, které mají charakter investic nebo rekonstrukce. Dotace může být poskytnuta na úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu. Na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou zahraniční cesty součástí projektu a jsou nezbytnou podmínkou pro jeho realizaci.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může předložit nejvýše 3 projekty. Neúplné projekty nebudou do konkurzu zařazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru