Přeskočit na obsah

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

Ministerstvo kultury, odbor církví, vyhlašuje pro rok 2020 konkurz pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky doručte v tištěné podobě na Ministerstvo kultury do 31. října 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Konkurz je určen:
 • 1) Na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností, které jsou registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.
 • 2) Na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků, které jsou zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti náboženské a nábožensko-kulturní.  

Typy podporovaných projektů:

 • Jednorázové akce – koncert, výstava, setkání na poutních místech a další.
 • Činnosti – koncertní či přednáškové cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru aj.
 • Podmínkou je, aby daná akce informovala a zvýšila zájem o oblast zaměření daných registrovaných církví, nebo náboženských společností.
 • Projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií.

Forma a výše podpory:

 • Bude známa po schválení zákona státního rozpočtu na příslušný rok.
 • Žádosti posoudí a ohodnotí (formou bodování) odborná komise Ministerstva kultury v průběhu února 2020.
 • Seznam projektů postupujících do druhého kola výběrového dotačního řízení bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva kultury do konce roku 2019.

Specifika a omezení:

 • Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a celostátní působností určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími. Preferovány budou akce tzv. živé kultury před odbornými publikacemi, informačními věstníky, časopisy apod. V rámci grantu nejsou podporovány aktivity čistě vzdělávacího charakteru. Dotace se poskytují pouze na akce neinvestiční povahy.

 • Žadatel musí být hlavním pořadatelem a může podat maximálně 3 projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru