Přeskočit na obsah

Konto Bariéry — Potřebuji pomoc

Projekt je určen občanům se zdravotním postižením, neziskovým organizacím a dalším subjektům k získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, podpoře chráněného bydlení a pracovišť a v neposlední řadě také k realizaci kulturních a sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány kontinuálně.

Příjemci podpory:

 • Občany se zdravotním postižením, případně s jiným handicapem, který je znerovnoprávňuje ve společnosti.
 • Neziskové organizace (činné nejméně 2 roky).
 • Sdružující, integrující, pečující o občany se zdravotním postižením.
 • Zajišťující azylovou pomoc.
 • Provozující Domy na půli cesty.
 • Zajišťující chráněné a podporované bydlení.
 • Zajišťující osobní asistenci a respitní péči.

Typy podporovaných projektů:

 • Standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky — pomáhá lidem, kteří kromě svého zdravotního handicapu patří většinou do sociálně slabších skupin společnosti, vyrovnat finanční rozdíl mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo sociálními příspěvky a reálnou cenou pomůcek, které ke svému životu nezbytně potřebují.
 • Bezbariérové úpravy – poskytuje finanční příspěvky na odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách, penzionech, stacionářích, domovech pro seniory, na sportovištích a ve školách všech typů. Přispívá také zdravotně postiženým občanům, kteří odstraňují bariéry ve svých bydlištích.
 • Stipendium BARIÉRY – poskytuje stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. O stipendium, které není podmíněno prospěchem, se lze ucházet v otevřeném výběrovém řízení.
 • Fond vzdělání – podporuje přímé náklady na studia zdravotně postižených dětí a mládeže v běžné síti základních škol a ve speciálních základních školách (školné, školní pomůcky, doprava do škol apod.)
 • Fond na podporu neslyšících – přispívá na pomůcky, které pomáhají zkvalitnit život sluchově postiženým.
 • Kulturní a sportovní aktivity - podporuje činnost neziskových organizací, která souvisí s aktivním využíváním volného času handicapovaných spoluobčanů. Rekondiční a ozdravné pobyty.
 • Podpora chráněného bydlení a pracovišť – pomáhá osamostatňovat a začleňovat lidi s handicapem do většinové společnosti
 • Člověk v nouzi – podporuje lidi, kteří se ocitli v mimořádné tíživé životní situaci.
 • Opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek – přispívá na opravy schodolezů, na nákup baterií  u elektrických vozíků, opravu sluchadel, atypické doplňky kompenzačních pomůcek apod.
 • Opravy a speciální úpravy automobilů. Na pořízení automobilu jednotlivcům Konto BARIÉRY nepřispívá.
 • Domy na půli cesty — vytvářejí “záchranné kruhy” především pro mladé lidi, kteří v osmnácti letech odcházejí z dětských domovů, výchovných ústavů i dalších zařízení a nemají rodinné zázemí. Zde se naučí vše, co potřebují k samostatnému životu.
 • Osobní asistence — v omezeném rozsahu přispívá na financování osobní asistence handicapovaným lidem.

Forma a výše podpory:

 • O výši finančního prostředku rozhoduje Rada Konta Bariéry.

Specifika a omezení:

 • Finanční příspěvky nejsou poskytovány na krytí režijních nákladů organizací a na krytí stavebních nákladů, pokud nemají charakter bezbariérových úprav, dále na osobní automobily pro jednotlivce (přispívá se pouze na jejich speciální úpravy).
 • Finanční příspěvky nejsou poskytovány zpětně, ale proti fakturám, které do výše daru uhradí nadace.
 • Peníze nejsou převáděny na účty organizací ani jednotlivců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

2 komentáře na “Konto Bariéry — Potřebuji pomoc”

 1. Jiří Kučera

  Dobrý den chtěl bych se zeptat,jestli přispíváte na pomůcky pro vozíčkáře.Potřebovali bychom speciální vak do vozíku pro naši dceru od firmy Flexit hrone.Ten se vyrábí v Německu a nehradí ho žádná zdrav.pojištovna.Jeho cena je okolo 52. 000 kč.Děkuji za informaci a přeji pěkný den.Kučera J. Tel.723 145 905

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru