Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kotlíkové dotace – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

eko-energie-06-150x150
Share Button

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v rodinných domech v Jihomoravském kraji je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji. prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.  Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: 07. 02. 2022 od 10 hodin do 29. 04. 2022 ve 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být pouze FO, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání a v případě doložení písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků, kteří spolu s podílem oprávněného žadatele vlastní většinový podíl na rodinném domě/bytové jednotce, nebo v případě doložení písemného souhlasu druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů a písemného souhlasu vlastníka pozemku, resp. spoluvlastníků pozemku vlastnících většinový podíl v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Typy podporovaných aktivit:

 • Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety),
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním3 (např. kusové dřevo),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Tepelné čerpadlo: 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč,
 • Kotel výhradně na biomasu – automat:  80 % způsobilých výdajů, maximálně však 120 000 Kč,
 • Kotel výhradně na biomasu – ruční: 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 100 000 Kč,
 • Plynový kondenzační kotel: 75 % způsobilých výdajů, maximálně však 95 000 Kč.
 • Výše uvedená podpora bude dále navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Specifika a omezení:

 • Výdaj se vztahuje k dílčímu projektu FO realizovanému na území Jihomoravského kraje.
 • Časová způsobilost výdaje: Výdaj vznikl a současně byl uhrazen v období, které je konkrétní krajskou výzvou vymezeno pro způsobilost výdaje, nejdříve však od 15. 07. 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>