Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace — Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím finanční podpory výměny nevyhovujících zdrojů vytápění u nízkopříjmových domácností.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: od 11. 07. 2022 od 10.00 h do 31. 08. 2022 ve 12.00 h.

Příjemci podpory:

 • Žadatel (=konečný uživatel, fyzická osoba) je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, v žádosti čestně prohlásí, že má v nemovitosti bydliště.
 • Pro domácnost žadatele musí platit, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných aktivit:

 • Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety),
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním3 (např. kusové dřevo),
  • plynový kondenzační kotel — výměna zdroje byla kompletně dokončena v období od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2022 (prokazováno doklady dle kapitoly 5) nebo k žádosti o finanční podporu je doložena závazná objednávka instalace plynového kondenzačního kotle (závazná = potvrzená dodavatelem) vystavená v období od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace projektu činí 130 827 500 Kč. Přímé investiční náklady, tj. prostředky pro konečné uživatele, činí 121 700 000 Kč.
 • Výše finanční podpory činí 95 % z celkových způsobilých výdajů s následujícími limity.
 • Tepelné čerpadlo: maximálně však 180 000 Kč,
 • Kotel výhradně na biomasu – automat: maximálně však 130 000 Kč,
 • Kotel výhradně na biomasu – ruční: maximálně však 130 000 Kč,
 • Plynový kondenzační kotel: maximálně však 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obecně je časová způsobilost pro výdaje v rámci dotačního programu vymezena obdobím od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2029.
 • Výdaj se vztahuje k dílčímu projektu realizovanému na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru