Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, mohou získat obyvatelé Libereckého kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), kde prokazatelně bydlí.
 • Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány (u nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč).
 • Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj schválený v “Seznamu výrobků a technologií” https://svt.sfzp.cz/:
  • a) plynový kondenzační kotel, 
   • Omezení v rámci připravované výzvy u plynových kotlů: dotace bude schválena bude pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.
  • b) kotel na biomasu s ručním přikládáním; v tomto případě nutno pořídit také akumulační nádobu/zásobník teplé vody (bojler) o min. objemu 55 l/kW výkonu instalovaného kotle (musí být tímto kotlem ohříván),
  • c) kotel na biomasu s automatickým přikládáním,
  • d) tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 
  • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro žadatele z Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru