Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Účelem podpory je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek a dále přispění ke snížení imisního zatížení lidských sídel znečišťující látkou benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5, a přispět tak k dosažení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí na území Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 4. 9. 2023 od 9:00 do 31. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Libereckého kraje, dále jen „místa realizace“, kde zároveň trvale bydlí (kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí).
 • Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech: 
  • 1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • 2. žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu),
  • 3. kombinace předchozích dvou variant.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (vč. kotle s ručním přikládáním, který je dodatečně přestavěn na kotel
  automatický) nesplňující min. 3. emisní třídu dle ČSN EN 303–5 v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotce v
  bytovém domě za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje:
  • a) tepelné čerpadlo,
  • b) kotel na biomasu s ručním přikládáním,
  • c) kotel na biomasu s automatickým přikládáním.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro vyhlášený program 60 961 860,46 Kč.
 • Předpokládaná podpora bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s automatickým přikládáním paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Program je určen pro žadatele z Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “Kotlíkové dotace v Libereckém kraji”

 1. Jaroslava Pavlíčková
  Jaroslava Pavlíčková

  Dobrý den.
  Manžel je v důchodu, já ne. Bydlíme v rekonstruované poloroubence , kde máme trvalé bydliště, ale je to rekreační objekt. Topíme dřevem, jen v kamnech — sporáku , taky na něm vařím. Chtěli bychom vyměnit kamna za nová s dvojím, až trojím spalováním, který produkuje minimální množství splodin.
  Máme prosím nárok na dotaci ?
  Děkuji za odpověď.
  J. Pavlíčková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v rámci výzvy je podporována pouze výměna kotle za:
   a) tepelné čerpadlo,
   b) kotel na biomasu s ručním přikládáním,
   c) kotel na biomasu s automatickým přikládáním.
   S Pozdravem
   Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru