Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro předkládání, tzn. elektronickou evidenci žádostí o poskytnutí dotace, je stanovena od 30. 8. 2021 od 10:00 hodin do 31. 12. 2021 do 12:00 hod. nebo do zaevidování tří set žádostí v pořadí.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba:
 • a) která je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu/bytové jednotky v rodinném domě, ve které(m) bude provedena výměna zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním,
 • b) jejíž rodinný dům/bytová jednotka v rodinném domě, ve které(m) bude provedena výměna zdroje tepla (kotle) na pevná paliva s ručním přikládáním, je na území Olomouckého kraje,
 • c) jejíž stávající zdroj tepla (kotle) na pevná paliva nebyl v minulosti (od 1. 1. 2009) podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných programů na podporu výměny kotle (kraje a MŽP), z programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.“ nebo z programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
  • tepelné čerpadlo,
  • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky),
  • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
  • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,
  • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,
  • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,
  • 75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

Specifika a omezení:

 • Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>