Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 6. 2022 (10:00) do 24. 8. 2022 (17:00).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu/bytové jednotky v bytovém domě/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
 • Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním1 za:
  • tepelné čerpadlo,
  • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, pelety),
  • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (kusové dřevo),
  • plynový kondenzační kotel (úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je garantována pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022).

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je určena celková částka ve výši 245 510 000 Kč.
 • Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s následujícími limity:
  • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti podané před a po tomto termínu pro podávání žádostí budou automaticky vyřazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>