Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

shutterstock_148264052.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí 8. října 2019 v 6.30 h.
 • Datum ukončení příjmu žádostí 30. října 2020 v 12.00 h.

Příjemci podpory:

 • Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník, spoluvlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3 podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu.
 • Manžel/ka, jenž/jež vlastní rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě na území Pardubického kraje za zdroje tepla:
  • kotel na biomasu s ručním přikládáním – označení A3R,
  • kotel na biomasu s automatickým přikládáním – označení A3A,
  • tepelné čerpadlo – označení B,
  • plynový kondenzační kotel – označení C.

Forma a výše podpory:

 • 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za plynový kondenzační kotel, maximálně však 95 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s ručním přikládáním, maximálně však 100 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel na biomasu s automatickým přikládáním, maximálně však 120 000 Kč,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo, maximálně však 120 000 Kč.
 • Výše uvedená podpora bude dále navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Specifika a omezení:

 • Žadatel, který již obdržel dotaci na výměnu kotle a nejméně od 1. 1. 2009 byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programů „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“ a „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II“ a ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, nemůže podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>