Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí 22. června 2022 v 6.30 h.
 • Datum ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2022 ve 24.00 h.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba (nepodnikající), která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci v Pardubickém kraji, průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303–5 za nový zdroj tepla v rodinném domě, bytové jednotce v bytovém domě, nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci nacházející se na území Pardubického kraje: 
  • kotel na biomasu (s ručním nebo automatickým přikládáním),
  • tepelné čerpadlo,
  • plynový kondenzační kotel POZOR! Poskytnutí dotace na kondenzační kotel na zemní plyn je možné (při splnění ostatních podmínek dotačního programu) pouze v případě, že výměna již byla realizována (v období od 1. 1. 2021), nebo byla společně s žádostí doložena závazná objednávka vystavená do 30. 4. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tuto výzvu na výměnu kotlů činí minimálně 171 320 000 Kč.
 • Předpokládaná podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 
  • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Akce musí být ukončena do 24 měsíců od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31. 5. 2025 (včetně předložení finančního vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci akce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru