Přeskočit na obsah

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 6. června 2022 od 10:00 do 31. srpna 2022 do 23:59 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
 • Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace přidělované konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu – ruční přikládání,
  • kotel pouze na biomasu – automatické přikládání,
  • plynový kondenzační kotel, jehož výměna byla realizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo v případě, kdy byla instalace plynového kondenzačního kotle závazně objednána u dodavatele do termínu 30. 4. 2022. Po tomto termínu, tj. od 1. 5. 2022 není dotace na výměnu starého kotle za nový plynový kondenzační kotel podporována.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.
  • Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Konečný žadatel může mít podanou pouze jednu žádost.
 • Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory od 1. ledna 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru