Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Bezpečná silnice – Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

zvyseni konkurenceschopnosti v uzemi
Share Button

Program Bezpečná silnice je zaměřen pro obce a města v Kraji Vysočina na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají v termínu od 16. 03. 2020 do 24. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A:
 • osvětlení přechodů pro chodce (přechody v místě zvýšeného pohybu chodců) na silnicích I., II. a III. třídy.
 • Podprogram B:
 • výstavba a modernizace nástupišť pouze podél zastávek veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost) na trase linky1 ;
 • výstavba a modernizace přístřešků a čekáren pouze na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost) na trase linky1 .

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 500 000 Kč.
 • Podprogram A: Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Podprogram B: Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč, maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 7. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>