Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Bezpečná silnice — Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

Dotace na zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích v Kraji Vysočina a dále zvýšení komfortu cestujících ve veřejné hromadné dopravě.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se přijímají v termínu od 14. 03. 2022 do 14. 04. 2022.

Příjemci podpory:

  • Obce kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

  • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:
  • výstavba a modernizace nástupišť pouze podél zastávek veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy Veřejné dopravy Vysočiny, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost, charakter dané linky) na trase linky1 ;
  • výstavba a modernizace přístřešků a čekáren pouze na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy Veřejné dopravy Vysočiny, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost, charakter dané linky) na trase linky1 .

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace je 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
  • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace je 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru