Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru

Share Button

Dotace na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat do 13. 01. 2020 – 31. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání mistrovství České republiky v konkrétní sportovní disciplíně.
 • Pořádání mistrovství Evropy v konkrétní sportovní disciplíně.
 • Pořádání mistrovství světa v konkrétní sportovní disciplíně.
 • Pořádání světového poháru v konkrétní sportovní disciplíně.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace může činit nejméně 10 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
 • Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce činí 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Z programu nelze podpořit pořádání zápasů play-off ani finálové turnaje bez statutu mistrovství ČR, Evropy, světa či světového poháru.
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost na jedno dané mistrovství.
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2020 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>