Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa a pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru ve sportovních disciplínách

Dotace na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách a podpora pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí, podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců, zvýšení zájmu o daný sport a podpory rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat od 15. 01. 2024, 08:00:00 do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti sportu a tělovýchovy (sport a tělovýchova jsou hlavní činnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • v Podprogramu A:

  • účast na mistrovství Evropy v konkrétní sportovní disciplíně;
  • účast na mistrovství světa v konkrétní sportovní disciplíně.
 • v Podprogramu B:
  • pořádání mistrovství České republiky v konkrétní sportovní disciplíně.

Forma a výše podpory:

 • v Podprogramu A:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace je:
 • U preferovaných sportů: 
  • jednotlivec (jeden sportovec a doprovod – trenér, mechanik apod.) 25 000 Kč;
  • kolektiv a výprava (2 a více sportovců s doprovodem) 50 000 Kč.
 • U ostatních sportů: 
  • jednotlivec (jeden sportovec a doprovod – trenér, mechanik apod.) 10 000 Kč;
  • kolektiv a výprava (2 a více sportovců s doprovodem) 25 000 Kč.
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost na jedno dané mistrovství v rámci Podprogramu A. V případě účasti na více mistrovstvích dle tohoto podprogramu musí žadatel podat žádost na každé mistrovství zvlášť, přičemž maximálně lze podat 2 žádosti.
 • v Podprogramu B:
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 35 000 Kč.
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost na jedno dané mistrovství v rámci Podprogramu B. V případě pořádání více mistrovství dle tohoto podprogramu musí žadatel podat žádost na každé mistrovství zvlášť, přičemž maximálně lze podat 2 žádosti.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru