Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Dotace na svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se přijímají od 15. 01. 2024 do 26. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Provozovatelé denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, a to z důvodu zajištění co možná nejvyšší míry dostupnosti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 510 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny vyjma uznatelných nákladů uvedených v bodě 8) Výzvy u písm. a) a b), které musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 20. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru