Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Finanční podpora na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

shutterstock_154523360.jpg
Share Button

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 12. 2019 – 31. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které mají registraci poskytovatele některé ze sociálních služeb uvedených v Čl. 2 odst. 2) a jejich služby jsou zařazeny v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina,
  • ústavy,  obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřizované obcemi,  společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Příjemce dotace je povinen zajistit, že pořízené vybavení nebo úprava společné televizní antény budou ve vlastnictví nebo v užívání příjemce dotace po dobu 3 let od pořízení.
 • Vybavení nebo úprava dle Čl. 3 odst. 1) musí být pořízeno v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020, případně od 1. 1. 2019, pokud je zařízení dotčeno přechodem na formát DVB-T2 již v roce 2019.
 • Finanční podporu lze poskytnout pouze na vybavení sociálních služeb s místem poskytování na území Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finanční podpory 1 000 Kč a maximální výše finanční podpory 200 000 Kč.
 • Finanční podpora do výše 1 000 Kč:
  • na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVBT2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč:
  • na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč:
  • na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Za způsobilé se považují náklady vzniklé a proplacené v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020, případně od 1. 1. 2019, pokud je zařízení dotčeno přechodem na formát DVB-T2 již v roce 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>