Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Informační a komunikační technologie

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 11. 03. 2024 do 05. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

 • A: Elektronické služby veřejné správy.
 • B: Kybernetická bezpečnost.
 • C: Síťová infrastruktura.
 • D: Digitální gramotnost.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 5 850 000 Kč.
 • Pro jednotlivé aktivity je celkový objem finančních prostředků, výše dotace a maximální procentuální výše dotace rozdělen následovně: 
  • Podprogram A: Elektronické služby veřejné správy: 600 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace  10 000 Kč. Maximální výše požadované dotace 100 000 Kč.
  • Maximální výše podílu  dotace činí 60 %.
  • Podprogram B: Kybernetická bezpečnost : 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace  20 000 Kč. Maximální výše požadované dotace 150 000 Kč.
  • Maximální výše podílu  dotace činí 70 %.
  • Podprogram C: Síťová infrastruktura: 4 200 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace  20 000 Kč. Maximální výše požadované dotace 250 000 Kč.
  • Maximální výše podílu  dotace činí 65 %.
  • Podprogram D: Digitální gramotnost:  200 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace  10 000 Kč. Maximální výše požadované dotace 70 000 Kč.
  • Maximální výše podílu  dotace činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat v rámci jednoho podprogramu pouze jednu žádost.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru