Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Podpora mládeže na krajské úrovni

Dotace na podporu aktivit dětí a mládeže v Kraji Vysočina se zaměřením na rukodělnou a řemeslnou činnost, zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, podpora poskytování informací pro mládež, podpora výchovy dětí a mládeže k participaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 5. 2019 do 10. 6. 2019.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti volného času.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se sídlem v Kraji Vysočina, které byly založeny nejpozději 1. 4. 2018.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A: Rukodělné a řemeslné aktivity.
 • Podprogram B: Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.
 • Podprogram C: Informační centra pro mládež.
 • Podprogram D: Studentská participace.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A: Rukodělné a řemeslné aktivity – min. 20 000 Kč, max. 60 000 Kč.
 • Podprogram B: Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží — min. 10 000 Kč, max. 25 000 Kč.
 • Podprogram C: Informační centra pro mládež – min. 20 000 Kč, max. 200 000 Kč.
 • Podprogram D: Studentská participace – min. 10 000 Kč, max. 60 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace musí vždy činit minimálně 20 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Do každého podprogramu může žadatel předložit pouze jeden projekt!. V případě, že bude předloženo více projektů v rámci jednoho podprogramu, budou všechny projekty zaslané do tohoto podprogramu vyřazeny z hodnocení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru