Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

Dotace na podporu motivačního opatření, zaměřeného na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 12. 2025.

Příjemci podpory:

  • Účastník specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie, který má s Akreditovaným zařízením uzavřenou pracovní smlouvu na minimálně polovinu zákonem stanovené týdenní pracovní doby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Specializační vzdělávání praktických lékařů,  lékařů v oboru pediatrie na území Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

  • Alokace činí 25 000 000 Kč.
  • Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od délky specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství nebo obor pediatrie.

Specifika a omezení:

  • S Akreditovaným zařízením musí být uzavřena prcovní smlouva minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pediatrie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru