Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb

Dotace na spolufinancování nákladů na základní činnosti sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, výjimečně se může jednat u prostředků z rozpočtu kraje o sociální služby nadregionálního nebo celostátního charakteru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2019 do 15. 11. 2019 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky budou použity na spolufinancování nákladů na základní činnosti sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, výjimečně se může jednat u prostředků z rozpočtu kraje o sociální služby nadregionálního nebo celostátního charakteru a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami. Poskytnutí a použití vyrovnávací platby se bude řídit Zásadami pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 schválenými usnesením zastupitelstva kraje č. 0383/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019.

Forma a výše podpory:

  • Postup pro stanovení příspěvku na vyrovnávací platbu se řídí dokumentem Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0383/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019. K provedení Zásad Rada Kraje Vysočina stanovuje procentuální výši podílu spolufinancování obcí, výši obvyklých nákladů, obvyklých příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění.

Specifika a omezení:

  • Rada Kraje Vysočina si vyhrazuje možnost výše uvedené hodnoty svým usnesením změnit. Uvedené hodnoty jsou stanoveny pro výpočet optimální výše příspěvky kraje na vyrovnávací platbu a není právní nárok na to, aby byl příspěvek krajem poskytnut v plné výši.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru