Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340
Share Button

Dotace na podporu celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 02. 2021 do 12. 02. 2021.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.

Typy podporovaných aktivit:

  • Sportovní aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. závody, soutěže, sportovní soustředění, apod.)
  • Volnočasové aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. divadelní představení, výukové programy, setkávání s běžnou zdravou populací, ochrana přírody, výlety, letní tábory apod.)

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 40 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace činí 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>