Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí

Dotace na spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a environmentálních aktivit z důvodu zvýšení environmentálního povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav životního prostředí i podpora aktivní účasti obyvatel kraje na péči a ochraně životního prostředí.

Příjem žádostí: 

 • Žádosti lze podávat v termínu od 17. 01. 2022 do 15. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • a)    environmentální vzdělávání (např. výukové programy, exkurze, soutěže, akce pro veřejnost, informační materiály, specializační studium dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.),
  • a)    projektování, budování, opravy a udržování přírodní/školní zahrady v rozsahu nevyžadujícím stavební povolení, a to na druhu pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí “zahrada”, „ovocný sad“, “zastavěná plocha a nádvoří” nebo „ostatní“, (pouze za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele nebo zřizovatele),

  • b)    výsadba a údržba zeleně (mimo lesní pozemky) — za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele nebo zřizovatele.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 15 000 Kč,
 • maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 75 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru