Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí

Účelem poskytnutých finančních prostředků je spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a environmentálních aktivit z důvodu zvýšení environmentálního povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav životního prostředí včetně posílení biologické rozmanitosti a adaptace ekosystémů na změnu klimatu.

Příjem žádostí: 

 • Žádosti lze podávat v termínu od 16. 01. 2023 do 15. 02. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity: 
  • Podprogram A: Ekologická výchova.
  • Podprogram B: Příprava projektů.
  • Podprogram C: Aktivní péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč,
 • maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
 • 40 % celkových nákladů projektu u podprogramu A.
 • 20 % celkových nákladů u podprogramů B, C.

Specifika a omezení:

V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru