Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu maloobchodních prodejen potravin na venkově

Cílem tohoto programu je podpořit zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 03. 2024, 08:00:00 do 22. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.
 • Finanční podpora prodejny otevřené minimálně 5 dní v týdnu, celoročně zajišťující minimálně prodej potravin, a to v obci o velikosti: 
  • do 500 obyvatel (s výjimkou prodejen umístěných v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z programu Fondu Vysočiny „Venkovské služby 2023
  • od 501 do 1000 obyvatel; maloobchodní prodejna v této velikostní kategorii může být podpořena v libovolné části obce za podmínky, že v dané části obce („mateřská část obce“ nebo místní část) je pouze jedna tato maloobchodní prodejna.
  • od 1001 do 3000 obyvatel za předpokladu, že byla maloobchodní prodejna umístěna v místní části do 1000 obyvatel a byla v roce 2023 a taktéž ke dni podání žádosti pouze jedinou maloobchodní prodejnou v této části.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotace je udržení existence prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Kraje Vysočina a zachování dostupnosti jejich služeb pro občany těchto obcí.
 • Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje alternativní náhrada, a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích či městech.
 • Místní obchod je pro starší či hendikepované občany často jedinou šancí jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Forma a výše podpory:

 • Na naplňování tohoto účelu předpokládá Kraj Vysočina alokovat finanční prostředky ve výši 3 800 000 Kč.
 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace  poskytnutých na jeden projekt je 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2023 a ukončen nejpozději do 31. 3. 2024. Uznatelné náklady projektu mohou vznikat pouze v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru