Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

classical-music-1838390__340
Share Button

Dotace na podporu tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury se zaměřením na tvůrčí zpracování jednotlivých činností a rozvoj estetické tvořivosti, a to z důvodu zachování kulturních hodnot vycházejících z tradic regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2021 do 31. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a státem.
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby).
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.  

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pořadatelů krajských postupových přehlídek a národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky), v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity, které se konají v Kraji Vysočina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je:
  • a)    pro pořadatele krajské postupové přehlídky 30 000 Kč,
  • b)    pro pořadatele národní přehlídky 60 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu. 

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>