Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů a využívání recyklovaných materiálů a zpracování dokumentací pro zařízení k nakládání s odpady

Dotace na podporu aktivit z důvodu naplňování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 v oblastech předcházení vzniku odpadů, správného a efektivního třídění odpadu, využívání výrobků obsahující nebo vyrobené z recyklovaných materiálů a zachování čistého životního prostředí kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 03. 2024 od 8:00 hod do 25. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Právnické osoby založené nebo zřizované obcí nebo svazkem obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A „Technická podpora“: 
  • a) pořízení kompostérů a sběrných nádob na využitelné složky odpadu za účelem doplnění sběrné sítě,
  • b) pořízení tašek na tříděný odpad, stojanů na pytle, pytlů na využitelný i směsný odpad, sáčků na psí exkrementy, kelímků k opětovnému použití a myček na kelímky,
  • c) provádění stavebních úprav (zpevnění) ploch sběrných míst a sběrných dvorů včetně ohraničení a zastřešení (pouze na pozemcích žadatele nebo na pozemcích pronajatých žadatelem nejméně do 31. 12. 2032),
  • d) pořízení majetku obsahující recyklovaný materiál — pouze: sběrné nádoby na využitelný odpad/kompostéry s obsahem recyklátu; lavičky; plotovky a stavební recyklát na zpevnění ploch sběrných míst a sběrných dvorů,
  • e) monitorování sběrných míst, sběrných dvorů a potenciálních míst černých skládek (pořízení kamerových systémů, fotopastí apod.).
 • Podprogram B „Dokumentace“:
  • a) zpracování dokumentace podle stavebního zákona pro budování nových nebo změny stávajících zařízení k předcházení vzniku odpadů, a využití odpadu (RE-USE centra, sběrné dvory a místa, třídící linky, kompostárny, překládací stanice).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt do každého z podprogramů.
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 30. 06. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru