Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů a využívání recyklovaných materiálů

disposal-1846033__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit z důvodu naplňování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 v oblastech předcházení vzniku odpadů, správného a efektivního třídění odpadu, využívání výrobků obsahující nebo vyrobené z recyklovaných materiálů a zachování čistého životního prostředí kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 03. 2021 do 25. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina. 

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:

  • a) realizace tematických školících, osvětových a vzdělávací akcí zaměřených na hierarchii nakládání s odpady a využívání výrobků z recyklovaných materiálů (včetně pořízení tematických informačních a výukových materiálů),
  • b) pořízení kompostérů a nádob na odpady za účelem doplnění sběrné sítě,
  • a) tašky na tříděný odpad, stojany na pytle, pytle do stojanů, sáčky na psí exkrementy, kelímky k opětovnému použití

  • b) stavební úpravy – zpevnění ploch pod nádoby na odpady, ohraničení a zastřešení sběrných míst (pouze na pozemcích žadatele)
  • c) pořízení majetku obsahující recyklovaný materiál – pouze: lavičky, plotovky
  • a stavební recyklát na zpevnění ploch pod nádoby na odpady
  • d) monitorování sběrných míst, sběrných dvorů a potenciálních míst černých skládek (pořízení kamerových systémů, fotopastí apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 4. 2021 a ukončen nejpozději do 31. 10. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>