Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program na podporu projektů mateřských center

woman-3602245__340
Share Button

Účelem dotace je podpořit mateřská a rodinná centra, jejichž činnost pozitivně podporuje funkci a rozvoj rodiny, a to z důvodu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2021 do 26. 03. 2021.

Příjemci podpory:

  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech.
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Typy podporovaných aktivit:

  • Činnost pozitivně podporuje funkci a rozvoj rodiny, a to z důvodu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,
  • maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 12 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jednu žádost na každé své provozované mateřské nebo rodinné centrum.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>