Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu projektů v oblasti zachování veřejných služeb na venkově

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpořit obce s cílem zachování dostupnosti vybraných služeb na jejich území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 3. 2024 od 8:00 hod. do 22. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec do 500 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 1. 1. 2023).

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující služby: 
  • a)    provoz „kamenné“ prodejny potravin nebo smíšeného zboží za podmínky, že má otevřeno alespoň 2 dny v týdnu a současně lze v něm zakoupit (bez předchozí objednávky) minimálně potraviny,
  • b)    provoz pojízdné prodejny potravin nebo smíšeného zboží za podmínky, že do obce zajíždí pravidelně a to min. 1x týdně,
  • c)    provoz pobočky Pošty nebo provoz pobočky Pošty PARTNER s uzavřenou smlouvou, s Českou poštou, s. p. nejpozději k datu podání žádosti,
  • d)    provoz obecní knihovny vedené v adresáři knihoven Ministerstva kultury ČR,
  • e)    provoz prostor, kde je poskytována primární zdravotní péče (všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, ambulantní gynekologie),
  • f)     provoz objektů a budov, které jsou provozovány jako atraktivita cestovního ruchu (muzeum, galerie, rozhledna apod.); atraktivitou cestovního ruchu se nerozumí ubytovací zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 9 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 60 000 Kč. V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu. Tyto náklady musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 3. 2025.
 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru