Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 14. 03. 2022 do 23. 03. 2022

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby).
 • Církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A)

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby samostatných cyklostezek tj. vyhrazené infrastruktury pro cyklisty, dále pak komunikací pro cyklisty a v širším smyslu i příprava řešení atraktivních, bezpečných a ucelených cyklotras, primárně I. a II. třídy.
 • Podprogram B)
 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je budování nové a zlepšení úrovně technického stavu stávající základní infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu prioritně v rámci páteřní sítě cyklotras I. a II. třídy s cílem zvýšení komfortu a bezpečnosti těchto komunikací pro uživatele.
 • Podprogram C)
 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je budování nové, rozšíření existující a zlepšení úrovně technického stavu stávající specifické infrastruktury pro terénní cyklistiku s cílem zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasové a sportovní infrastruktury s přesahem do cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 20 000 000 Kč.
 • Podprogram A) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 400 000 Kč.
 • Podprogram B) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 750 000 Kč.
 • U projektů zaměřených na výstavbu nových cyklostezek a komunikací pro cyklisty a objektů podmiňujících jejich funkci je maximální výše požadované dotace 3 000 000 Kč na jeden projekt. Nelze podat žádost na projekt kombinující údržbu stávajících komunikací a výstavbu nových cyklostezek nebo komunikací pro cyklisty.
 • Podprogram C) Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 1 500 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 
  • Podprogram A) 15 % celkových nákladů projektu.
  • Podprogram B) a C) 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt do každého z podprogramů. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů do jednoho podprogramu, budou všechny projekty v rámci tohoto podprogramu vyřazeny z dalšího hodnocení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru