Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu výstavby a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy

Dotace na zvýšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu při využívání veřejné osobní dopravy na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 3. 2023 do 7. 4. 2023.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba a modernizace nástupišť pouze podél zastávek veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy Veřejné dopravy Vysočiny, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost, charakter dané linky) na trase linky.
  • Výstavba a modernizace přístřešků a čekáren pouze na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích umístěných v souladu s dopravně technologickými principy Veřejné dopravy Vysočiny, tj. například lokalizace v daném sídle (docházková vzdálenost, charakter dané linky) na trase linky.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce dotace: 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru