Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu zajištění dostupnosti zubní a pediatrické péče pro obyvatele Kraje Vysočina

Cílem programu je zlepšení dostupnosti zubní a pediatrické péče obyvatelům Kraje Vysočina. Důvodem podpory je motivovat zubní lékaře a pediatry, aby v obcích, kde je nedostatečně pokryta kapacita a dostupnost stomatologické a pediatrické péče, mohli získat finanční podporu na zřízení stomatologické nebo pediatrické ordinace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 04. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství nebo pediatrie.

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity:
 • V případě stomatologické péče: 
  • rekonstrukce či výstavba stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb;
  • vybavení stomatologické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb.
 • V případě pediatrické péče: 
  • rekonstrukce či výstavba ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru pediatrickém péče;
  • vybavení pediatrické ordinace pro nového či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb;
  • pořízení nového či zánovního osobního automobilu pro zajištění návštěvní služby pro nového2 či navazujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru pediatrie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,
 • V případě pediatrické ordinace je maximální výše dotace požadované na jeden projekt 300 000 Kč. V případě stomatologické ordinace je maximální výše dotace požadované na jeden projekt v rozpětí uvedeném níže:
  • 300 000 Kč pro obec či svazek obcí do 10 tis. obyvatel včetně,
  • 200 000 Kč pro obec či svazek obcí do 25 tis. obyvatel včetně,
  • 100 000 Kč pro obec či svazek obcí nad 25 tis. obyvatel.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
 • 50 % celkových nákladů projektu na zajištění stomatologické péče.
 • 10 % celkových nákladů projektu na zajištění pediatrické péče.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2023 a ukončen nejpozději do 30. 9. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru