Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech a v obcích na silnicích v Kraji Vysočina a dále zvýšení komfortu cestujících ve veřejné hromadné dopravě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 03. 2019 — 26. 04. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A:
  • Osvětlení přechodů pro chodce (přechody v místě zvýšeného pohybu chodců) na silnicích I., II. a III. třídy.
 • Podprogram B:
  • Výstavba a modernizace nástupišť podél zastávek veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích.
  • Výstavba a modernizace přístřešků a čekáren na zastávkách veřejné linkové dopravy podél silnic I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A — Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 200 000 Kč.
 • Podprogram B — Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč, maximální výše dotace je 300 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace činí 50 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V jednom kole grantového programu může žadatel předložit maximálně jednu žádost do každého z podprogramů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru