Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Program na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí

Účelem programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany  obcí, jejichž základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných příp. likvidačních prací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2024, 08:00:00 do 31. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS).

Typy podporovaných aktivit:

 • Udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany (JPO) obcí, jejichž základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných příp. likvidačních prací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na JPO: 
  • JPO II — 50 000 Kč
  • JPO II vyjíždí v režimu JPO III — 35 000 Kč.
  • JPO V (s CAS) — 20 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 0 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci Programu může žadatel podat více projektů. Počet projektů je omezen počtem žadatelem zřízených JPO působících na území obce.
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru