Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Projektová příprava ve vodním hospodářství

Program na podporu zpracování projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 04. 2024 do 20. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace požadované na jeden projekt v podprogramu A a C je 400 000 Kč, v podprogramu B je 500 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace:
  • 15 % celkových nákladů u projektů, které jsou zároveň financovány z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství.
  • 35 % celkových nákladů u projektů, které jsou financovány pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 9. 2023. Projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 10. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.
 • V rámci jednoho kola Programu může žadatel v případě obce podat pouze jeden projekt v každém podprogramu. Svazek obcí nebo právnická osoba může podat v rámci jednoho kola Programu více projektů, ale jedna obec může být řešena maximálně v jednom projektu v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru