Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech

Jedná se o finanční podporu denního magisterského nebo doktorandského studia, případně také denního bakalářského studia ve veřejných zahraničních vysokoškolských institucích, které se nacházejí v partnerských regionech nebo spolupracujících regionech těchto zemí — Francie, Rakousko, Ukrajina, Slovensko, Čína, Bělorusko a Finsko.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba mladší 35 let, která je státním občanem České republiky s trvalým pobytem na území Kraje Vysočina, a to nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti.
 • Žadatel musí být dále přijat ke studiu na zahraniční veřejné vysoké škole v partnerském regionu, které je předmětem žádosti a musí mít  ukončený požadovaný stupeň vzdělání, které předchází dalšímu studiu.

Typy podporovaných projektů:

 • Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem: 
  • náklady na dopravu do a z místa studia v partnerském regionu (jedna cesta tam a jedna cesta zpět v ekonomické třídě pro každý akademický rok);
  • náklady na ubytování;
  • náklady na školné (tzn. vzdělávání nikoliv stravné) v zahraniční veřejné vysokoškolské instituci.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace je 500 000 Kč.
 • Výše podpory na úhradu nákladů za dopravu se liší v návaznosti na danou zemi. Jedná se o paušální částku za každý akademický rok v této výši: Francie 4 000 Kč, Rakousko a Ukrajina 2 000 Kč, Slovensko 1 000 Kč, Čína 22 000 Kč, Bělorusko a Finsko 10 000 Kč.
 • Výše podpory pro náklady na ubytování tvoří paušální částka 15 000 Kč za každý akademický rok.
 • Výše podpory na úhradu školného je maximálně 20 000 Kč na rok.

Specifika a omezení:

 • Stipendium lze získat nejvýše na dva po sobě bezprostředně následující roky dvouletého magisterského nebo doktorandského studia nebo nejvýše na tři po sobě bezprostředně následující roky bakalářského studia nebo víceletého magisterského studia.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů pouze za předpokladu, že tyto náklady již nebyly hrazeny partnerským regionem nebo z jiných
  veřejných zdrojů ČR, programu EU, nadačního fondu nebo jiného privátního podpůrného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru