Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Studijní stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech

Cílem výzvy je podpořit a motivovat žáky středních škol k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky pro školní rok 2023/2024 je možné podávat od 1. května do 31. května 2023.

Příjemce podpory:

 • Žák, který má trvalé bydliště v Kraji Vysočina. 
  • Je v době podání žádosti žákem nejvýše předposledního ročníku denního studia na některé ze středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít dokončenu povinnou školní docházku).
  • Je v době podání žádosti mladší 20 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem: 
  • a) doprava do partnerského regionu a zpět,
   b) ubytování v partnerském regionu,
   c) náklady spojené se zajištěním vzdělávání (individuální jazyková příprava,
   učebnice, skripta, náklady na datové přenosy, učební pomůcky,…),
   d) pojištění.
 • Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina jsou:
  •  Grand Est (Francie).
  •  Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko).
  •  Pirkanmaa (Finsko).
  •  Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina).
  •  Nitranský samosprávný kraj (Slovensko).

Forma a výše podpory:

 • Kraj Vysočina poskytuje stipendium pro jednotlivé partnerské a spolupracující regiony ve výši: 
  • Grand Est (Francie) — 50 000 Kč.
  • Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) – 40 000 Kč.
  • Pirkanmaa (Finsko) – 50 000 Kč.
  • Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) – 20 000 Kč.
  • Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) – 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O stipendium lze žádat opakovaně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru