Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Učební pomůcky ZUŠ

paint-3913465__340
Share Button

Dotace na  podporu zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky. Finanční podpora má přispět k pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků základních uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 03. 2021 do 25. 03. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které jsou zařazené v rejstříku škol a školských zařízení a neprobíhá u nich řízení o výmazu.

Typy podporovaných aktivit:

  • a)  Pořízení (nákup) jedné učební pomůcky.
  • b)  Oprava jedné učební pomůcky.

Forma a výše podpory:

  • a)    Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na nákup jedné učební pomůcky je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 300 000 Kč.
  • b)    Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na opravu jedné učební pomůcky je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
  • Minimální podíl příjemce činí 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>